Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Electro-colli.

Ondernemingsgegevens

electro-colli.be
Lehoucklaan 10 bus 5 – 8670 Koksijde
info@electro-colli.be
+32 16 38 74 60
Ondernemingsnummer: 429977541
BTW nr.: BE0429977541
Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van electro-colli.be, een bvba met maatschappelijke zetel te Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee, BTW BE 0429 977 541, RPR Leuven, (hierna ‘electro-colli.be’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).  Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van electro-colli.be, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door electro-colli.be aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden electro-colli.be niet.  Electro-colli.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Electro-colli.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door electro-colli.be.  electro-colli.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure in de Electro-colli bestaat uit de volgende stappen:

U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “In winkelmand” in een elektronisch winkelmand te verzamelen. Vanuit het winkelmand gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.

Vervolgens kan  u zich registreren waardoor u uw bestelling eenvoudig kan opvolgen of kan u ervoor kiezen om uw bestelgegevens in te geven zonder een account aan te maken. Bent u reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account.  Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.

De  verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van uw bestelling. Bij een bestelling boven € 100, is uw verzending gratis. Al onze bestellingen worden per koerierdienst verzonden.

Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Visa / MasterCard
 • Bancontact / Mister Cash
 • KBC-/CBC-Betaalknop
 • via overschrijving op rekeningnummer BE94 7360 2990 9814

Door aanklikken van de knop “Bestelling plaatsen” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestelling plaatsen” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

Electro-colli.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomstAlle aangeboden artikelen in de webshop van electro-colli.be zijn verkrijgbaar na betaling van de vermelde prijs.  Voor bestellingen met een totale waarde van minder dan €100 incl. BTW zal er een minimum verzendingskost (binnen België) van €9,00 incl. BTW aangerekend worden.  Bestellingen met een totale waarde die hoger of gelijk is aan €100 incl. BTW worden (binnen België) portvrij verzonden.  Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat het verschuldigde bedrag voor 100% voldaan werd.  Artikelen die in de webshop van electro-colli.be aangegeven zijn als “op voorraad” worden indien besteld voor 15u, nog de dag zelf met DHL Europlus verzonden.  Bestellingen die ons na 15u bereiken worden de eerst volgende werkdag verwerkt.  Artikelen die niet op voorraad zijn worden geleverd volgens de aangegeven indicatieve levertijd.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

De levering gebeurt door DHL Europlus binnen 24u na registratie.  Tarieven voor verzending:

LandFranco vanaf (incl. BTW)Minimum portkost incl. BTW
België€100,00€9,00
Nederland€150,00€12,00
Luxemburg€150,00€12,00
Duitsland€150,00€12,00
Bulgarije€300,00€32,00
Denemarken€200,00€20,00
Estland€300,00€32,00
Finland€300,00€30,00
Frankrijk€200,00€20,00
Griekenland€300,00€32,00
Hongarije€300,00€32,00
Ierland€300,00€30,00
Italië€200,00€20,00
Kroatië€300,00€32,00
Letland€300,00€30,00
Litouwen€300,00€30,00
Noorwegen€300,00€30,00
Oostenrijk€200,00€20,00
Polen€300,00€32,00
Portugal€300,00€32,00
Roemenië€300,00€32,00
Slovenië€300,00€32,00
Slowakije, Slovakije€300,00€32,00
Spanje€300,00€32,00
Tsjechië€300,00€32,00
Verenigd Koninkrijk€200,00€20,00
Zweden€300,00€32,00
Zwitserland€500,00€70,00

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan electro-colli.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van electro-colli.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van electro-colli.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij electro-colli.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant electro-colli.be, Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee, België, T.+32 16 38 74 60, info@electro-colli.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website electro-colli.be.  Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan electro-colli.be heeft meegedeeld, terugzenden aan electro-colli.be, Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 25,00 EUR.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt electro-colli.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal electro-colli.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat electro-colli.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.  Bij verkoopovereenkomsten kan electro-colli.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door electro-colli.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Electro-colli.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop electro-colli.be geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant electro-colli.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de electro-colli.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan electro-colli.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant electro-colli.be zo snel mogelijk inlichten.  In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van electro-colli.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 38 74 60, via e-mail op info@electro-colli.be of per post op het volgende adres Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover electo-colli.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt electro-colli.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, electro-colli.be, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven uitgaande van electro-colli.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan electro-colli.be, Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee, info@electro-colli.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.  Hiertoe kan U zich steeds richten tot electro-colli.be, Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee, info@electro-colli.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, electro-colli.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
electro-colli.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@electro-colli.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.   Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door deze website te gebruiken of te openen, gaat u als volgt akkoord met het gebruik van cookies door Electro-colli:

Dit beleid helpt de omstandigheden uit te leggen wanneer en waarom cookies aan bezoekers van de Website kunnen worden gestuurd (in dit beleid aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). ‘Cookies’ zijn stukjes informatie met alleen tekst die een website voor registratiedoeleinden overdraagt aan de harde schijf van een persoon of andere apparatuur voor browsen op websites. De Website kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor uw gebruik van de website gemakkelijker wordt gemaakt. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld op uw account of niet. Net als de meeste websites gebruiken wij cookies voor verschillende doeleinden om uw online-ervaring te verbeteren, voor analyses en marketing, maar we gebruiken cookies op de Website specifiek voor de volgende doeleinden:

Analytische doeleinden: we gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Website te verbeteren. Door cookies te gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de totale patronen, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten voor vacatures die gebruikers uitvoeren. We kunnen dergelijke analyses gebruiken om inzichten te krijgen over hoe we de functionaliteit en gebruikerservaring van de Website kunnen verbeteren.

Uw voorkeuren: wij gebruiken cookies om bepaalde gebruikersvoorkeuren op onze Website op te slaan. Wij kunnen bijvoorbeeld de recente zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd opslaan in een cookie, zodat wij het u mogelijk kunnen maken om dergelijke zoekopdrachten gemakkelijk te herhalen als u terugkeert op onze Website.

Doorverwijzingen bijhouden: we gebruiken cookies om activiteiten van gebruikers te associëren met de website van derden die de gebruiker naar onze Website heeft doorverwezen, of om activiteiten van gebruikers te associëren die naar een website van derden heeft doorverwezen. Wij delen geen persoonsgegevens of gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers met deze partnerentiteiten.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat u de website verlaat.

Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser (hoewel de duur afhangt van de levensduur van de specifieke cookie). Wanneer wij sessiecookies gebruiken om het totale aantal bezoekers op onze Website te volgen, wordt dit gedaan op grond van een anoniem totaal (omdat cookies zelf geen persoonsgegevens dragen). Wij kunnen ook cookies inzetten, zodat wij uw computer kunnen onthouden als deze wordt gebruikt om terug te keren naar de Website om de webervaring van voor u aan te passen. Wij kunnen in dergelijke gevallen persoonsgegevens associëren met een cookiebestand. Gebruik de opties in uw webbrowser als u geen cookie wilt ontvangen of indien u uw browser wilt instellen om u te informeren wanneer u een cookie ontvangt.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).  Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door electro-colli.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van electro-colli.be.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Artikel 17: General Data Protection Regulation

 

 1. Algemeen

Electro-colli.be verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien electro-colli.be de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

 • De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
 • De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 • Uw rechten met betrekking tot deze verwerking
 • Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking
 • Cookies

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

 electro-colli.be, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0429 977 541, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wilt zeggen dat electro-colli.be het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

electro-colli.be doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

  

 1. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

 Hoe? electro-colli.be verzamelt persoonsgegeven via (i) overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, (ii) vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), (iii) commerciële acties waaraan u deelneemt, of (iv) door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies).

Wat? De persoonsgegevens die door electro-colli.be worden verzameld zijn (i) persoonlijke identificatiegegevens, (ii) elektronische identificatiegegevens, (iii) financiële identificatiegegevens, (iii) persoonlijke bijzonderheden, en (iv) beeldopnamen.

Waarom? De persoonsgegevens worden door electro-colli.be steeds verzameld en verwerkt met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor electro-colli.be persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: (i) om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, (ii) om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, (iii) voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), (iv) voor de verbetering van onze diensten, (v) ter bestrijding van fraude, en (vi) voor het beheer van uw account op onze website. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen.

 

 1. De periode gedurende welke de gegevens zullen worden opgeslagen

 Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel of de wettelijk opgelegde termijnen (bijv. camerabeelden worden max. 1 maand bewaard, personeelsgegevens max. 5 jaar na beëindiging van de relatie, klant- en leveranciersgegevens max. 7 jaar). Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

 

 1. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

 Recht op intrekken toestemming: U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 6 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet aan.

Recht van inzage:  U heeft steeds het recht om van electro-colli.be uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan inzage te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft steeds het recht om van electro-colli.be onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om van electro-colli.be zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal limitatief opgesomde situaties heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, m.n.: (i) wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en dit gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wanneer electro-colli.be  de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokken deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verzet marketingdoeleinden: U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 

 1. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

 Beginselen inzake verwerking: electro-colli.be zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking: electro-colli.be is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van electro-colli.be, (iv) de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).

Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen electro-colli.be alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer electro-colli.be beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: boekhouder en accountant, bank- en verzekeringsinstellingen, sociaal secretariaat, installateurs en beheerders van technologieën (CCTV, kassa, server, reservatie- en beoordelingstools,…).

 

 1. Cookies

 Cookies zijn kleine bestandjes die de server op uw computer installeert die noodzakelijk zijn om te surfen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen.

U zult bij het gebruik van de website van electro-colli.be worden verzocht om toestemming te geven om de cookies te plaatsen op uw toestel (met uitzondering van louter technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is vereist).

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast.

  

 1. Tot slot

 Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van electro-colli.be in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar gdpr@demagro.be of een brief naar electro-colli.be, Ambachtenlaan 13, 3001 Heverlee t.a.v. de verantwoordelijke privacy,  Geert De Maegd. Wanneer U Uw Rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. electro-colli.be hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgemaakt in twee exemplaren te Heverlee, 25/05/2018

Facebook Actie Electro-Colli Wedstrijdreglement

Electro-Colli wil gebruikers aanzetten om mee te doen aan de wedstrijd ‘Win een kolomventilator’. Deelnemers reageren hierbij met hun tekstsuggestie/antwoord op de afbeelding, gepost door de pagina van Electro-Colli.

Deelnemers kunnen volgende prijs winnen: een kolomventilator Perel.

Elk persoonlijk profiel (sociale media) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Personeelsleden en bestuurders van Web-Fi en Electro-Colli worden van de wedstrijd uitgesloten.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Electro-Colli ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

De wedstrijd start op 23 juni 2019 en eindigt op 14 juli 2019

 

Gebruikers worden gevraagd naar hun antwoord/slogan als aanvulling op volgende zin: ‘Ik moet deze kolomventilator echt winnen want…’ Er mag eventueel een foto aan het antwoord toegevoegd worden.

 • De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats.
 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten
 • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.
 • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten
 • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto.
 • De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen
 • Electro-Colli behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

 

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaar wordt gekozen door een jury, samengesteld uit Geert De Maegd en Fiona De Brabanter. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook en via een persoonlijk bericht.

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.electro-colli.be

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisatie, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@electro-colli.be

 

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij info@electro-colli.be

 

Electro-colli gebruikt cookies om je surfervaring op deze website gemakkelijker en veilig te maken. meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten